Toiminta

Käytännön toiminta ammattiosastossa 203

Ammattiosasto 203 on jäsentensä paikallinen perusyhdistys. Rakennusliiton kokonaisjäsenmaksutulosta kohdentuu ammattiosastojen kautta paikallisen tason toimintaan yli 10 %. Osaston toiminnasta ja jäsenmaksuvarojen käytöstä tulevan vuoden osalta päätetään vuosittain lokakuun 15. ja joulukuun 15. päivän välisenä aikana pidettävässä sääntömääräisessä syyskokouksessa. Käytännön toiminnan johtamisesta vastaa syyskokouksessa valittava hallitus.

Vuosittain tammi-helmikuussa pidettävässä sääntömääräisestä kevätkokouksessa käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös edellisen vuoden toiminnasta, kuullaan tilintarkastajien lausunto ja päätetään vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

Ammattiosasto 203:n käytännön toiminta on siis paljon riippuvainen osaston jäsenten omasta mielenkiinnosta ja aktiviteetista osallistua ja järjestää toimintaa. Taloudelliset resurssit asettavat omat rajansa toiminnalle. Suurilla osastoilla on tietenkin paljon enemmän rahaa toiminnan järjestämiseen. Pienten osastojen etu on taas se, että jäsenkunta tuntee toisensa ja yhteydenpito on huomattavasti luontevampaa ja helpompaa.